اگر میخواهید متفاوت باشید و تفاوت ایجاد کنید به خانواده شکوفامنش بپیوندید

باهم پیشرفت می کنیم

ما همیشه به دنبال افرادی هستیم که ارزشهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به رویاهای خود ایمان داشته باشند. رویکرد ما همیشه این بوده است که افراد را بر اساس ارزش ها ، جاه طلبی ها و شخصیت های خود استخدام کنیم ، به اعتقاد ما فرهنگ اعتماد عامل اصلی موفقیت امروز ما است.


گالری تصاویر

فرآیند جذب

فرآیند جذب در شکوفا بصورت زیر است:


  1. انتخاب شغل
  2. تکمیل اطلاعات اولیه
  3. ارسال درخواست
  4. بررسی اولیه اطلاعات توسط کاربر
  5. مصاحبه تلفنی
  6. مصاحبه حضوری

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت های شغلی موجود یافت نشد، میتوانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید.

ارسال رزومه به شرکت

Powered By Hire.Camp