با هم پیشرفت می کنیم

ما همیشه به دنبال افرادی هستیم که ارزشهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به رویاهای خود ایمان داشته باشند. رویکرد ما همیشه این بوده است که افراد را بر اساس ارزش ها ، جاه طلبی ها و شخصیت های خود استخدام کنیم ، به اعتقاد ما فرهنگ اعتماد عامل اصلی موفقیت امروز ما است.


فرآیند جذب

فرآیند جذب در شکوفا بصورت زیر است:


  1. انتخاب شغل
  2. تکمیل اطلاعات اولیه
  3. ارسال درخواست
  4. بررسی اولیه اطلاعات توسط کاربر
  5. مصاحبه تلفنی
  6. مصاحبه حضوری

فرصت‌های شغلی