کارمند دفتری فروش | گرگان

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  گلستان , گرگان
حداقل تحصیلات:  کاردانی

شرح شغل
  • تهیه و تدوین گزارشات عملکردی فروش
  • بررسی تارگت فروش نظری و عملی کارشناسان فروش
  • انجام امور اداری و دفتری از قبیل بایگانی اسناد، پاسخگویی به تلفن و ...
  • تعهد نسبت به سیاست ها و اهداف شرکت در راستای اجرای دقیق برنامه های فروش

مهارت های مورد نیاز