موزع(مامورپخش) | قم

لجستیک و حمل و نقل
قم , قم

موزع(مامورپخش) | قم

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  قم , قم
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

موزع تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سوپروایزر توزیع، وظیفه و مسئولیت ورود به موقع به سازمان و انجام امور اولیه توزیع و امور حسابداری فاکتورهای توزیع شده، بارگیری بسته ها از انبار، مراجعه به آدرس مشتری و تحویل محموله به ایشان، انجام عملیات تسویه فاکتورها و در صورت نیاز مرجوعی کامل و ناقص کالا، خروج از فروشگاه و مراجعه به سازمان در پایان عملیات توزیع در راستای تحقق استراتژیها، اهداف و برنامه های توزیع سازمان را بر عهده دارد.