مرچندایزر | کـرمان

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  کرمان , کرمان
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

مرچندایزر آرایشی و بهداشتی تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سوپروایزر مرچندایزینگ آرایشی و بهداشتی، وظیفه و مسئولیت مانیتور دائم منطقه تحت پوشش، مراجعه به مشتریان، متقاعد سازی و شناسایی نیازهای مشتریان جهت چیدمان و انجام امور مارکتینگ و تبلیغات مرتبط با هر مشتری در راستای تحقق استراتژی ها، اهداف و برنامه های مارکتینگ سازمان و مدیریت مارکتینگ را بر عهده دارد.