راننده - موزع با خوردو | بوشهر

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  بوشهر , بوشهر
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

راننده-موزع تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سوپروایزر توزیع، وظیفه و مسئولیت ورود به موقع به سازمان و انجام امور اولیه توزیع و امور حسابداری فاکتورهای توزیع شده، بارگیری بسته ها از انبار، مراجعه به آدرس مشتری و تحویل محموله به ایشان، انجام عملیات تسویه فاکتورها و در صورت نیاز مرجوعی کامل و ناقص کالا، خروج از فروشگاه و مراجعه به سازمان در پایان عملیات توزیع در راستای تحقق استراتژیها، اهداف و برنامه های توزیع سازمان را بر عهده دارد.


مهارت های مورد نیاز