راننده با خودرو کامیونت | تهران

لجستیک و حمل و نقل
تهران , تهران

راننده با خودرو کامیونت | تهران

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

راننده تحت نظارت و سرپرستی مستقیم سرپرست توزیع و تیم توزیع وظیفه بارگیری بسته ها از مرکز، مراجعه به آدرس مشتری و مشارکت در تحویل محموله به مشتری را بر عهده خواهد داشت.