کارشناس منابع انسانی | تهران

گروه :   منابع انسانی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

کارشناس منابع انسانی تحت مدیریت وسرپرستی مدیرمنابع انسانی و سرپرست واحد در یکی از حطیه های جذب و استخدام،آموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد مشغول به فعالیت خواهد شد.