راننده با خودرو | اصفهان

لجستیک و حمل و نقل
اصفهان , اصفهان

راننده با خودرو | اصفهان

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  اصفهان , اصفهان
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

راننده تحت نظارت و سرپرستی مستقیم مدیر مرکز و تیم توزیع وظیفه بارگیری بسته ها از مرکز، مراجعه به آدرس مشتری و مشارکت در تحویل محموله به مشتری را بر عهده خواهد داشت.