راننده با خودرو | مشهد

لجستیک و حمل و نقل
خراسان رضوی , مشهد

راننده با خودرو | مشهد

گروه :   لجستیک و حمل و نقل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  خراسان رضوی , مشهد
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

راننده تحت نظارت و سرپرستی مستقیم مدیر مرکز و تیم توزیع وظیفه بارگیری بسته ها از مرکز، مراجعه به آدرس مشتری و مشارکت در تحویل محموله به مشتری را بر عهده خواهد داشت.مهارت های مورد نیاز