کارمند دفتری | تهران

بازاریابی / مارکتینگ
تهران , تهران

کارمند دفتری | تهران

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  به سابقه کار نیازی نیست
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کاردانی

شرح شغل
  • تهیه و تدوین گزارشات عملکردی فروش
  • بررسی تارگت فروش نظری و عملی کارشناسان فروش
  • انجام امور اداری و دفتری از قبیل بایگانی اسناد، پاسخگویی به تلفن و ...
  • تعهد نسبت به سیاست ها و اهداف شرکت در راستای اجرای دقیق برنامه های فروشمهارت های مورد نیاز