توسعه گر زنجیره ای | تهران

گروه :   بازاریابی / مارکتینگ
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  دیپلم

شرح شغل

بخشی از وظایف بازاریاب فروشگاههای زنجیره ای بشرح ذیل می باشد:

  • مذاکره با مدیران فروشگاههای زنجیره ای
  • تهیه وارائه طرح های توسعه فروش 
  •  تهیه گزارشات بررسی های بازار 
  • سرکشی و بازدید از فروشگاهها زنجیره ای